Start Start Dokumenty szkolne
Dokumenty PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 27 lipca 2011 17:44

DOKUMENTY SZKOLNE

Do przeglądania dokumentów wymagany jest Adobe Reader,
 bezpłatnie można go ściągnąć STĄD.Statut Szkoły


Dostępny jest TUTAJ.
(Dokument PDF, wymagany Adobe Acrobat)
Wewnątrzszkolny System Oceniania:


Dostępny jest TUTAJ.
(Dokument PDF, wymagany Adobe Acrobat)

Regulamin wypożyczania podręczników w kl. 1.

Dostępny jest TUTAJ


Projekt gimnazjalny


Dostępny jest TUTAJ.
(Dokument PDF, wymagany Adobe Acrobat)


Program Wychowawczy Szkoły

Dostępny jest TUTAJ
(Dokument PDF, wymagany Adobe Acrobat)


Program Profilaktyczny

Dostępny jest TUTAJ
(Dokument PDF, wymagany Adobe Acrobat)

Regulamin Pracy Rady Rodziców

Dostępny jest TUTAJ.


Regulamin Samorządu Uczniowskiego:

Dostępny jest TUTAJ

Program autorski z wychowania fizycznego wzakresie fitness dla III etapu edukacyjnego


Test sprawnościowy do klasy sportowej o profilu piłka siatkowa


Dostępny jest TUTAJ


FUNDUSZ SOCJALNY Pracowników Gimnazjum Nr 13

Regulamin Funduszu Socjalnego

Dostępny jest TUTAJ


Wniosek Funduszu Socjalnego

Dostępny jest TUTAJ


Tabela Wysokości Świadczeń Funduszu Socjalnego

Dostępna jest TUTAJ


Terminarz świadczeń Funduszu Socjalnego


Dostępny jest TUTAJ

Regulamin udzielania zapomóg zdrowotnych

Dostępny jest TUTAJ

Regulamin stołówki

Dostępny jest TUTAJ.


Podstawowe prawa ucznia w Gimnazjum Nr 13:

UCZEŃ MA PRAWO DO:

1. Opieki i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności osobistej.

2. Swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światowopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

3. Aktywnego współuczestnictwa w życiu szkoły poprzez pracę w organizacjach młodzieżowych, Samorządzie Uczniowskim oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole.

4. Uczestnictwa w olimpiadach przedmiotowych i innych konkursach wiedzy i umiejętności, zajęciach kół zainteresowań, zajęciach sportowych i konsultacjach.

5. Nauczania indywidualnego, jeżeli wymaga tego sytuacja losowa.

6. Pomocy pedagogiczno-psychologicznej, w szczególności w przypadku wystąpienia trudności w nauce.

7. Wybierania swoich przedstawicieli oraz kandydowania, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie.

8. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętów, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.Podstawowe obowiązki ucznia Gimnazjum Nr 13 w Katowicach:


UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

1. Systematycznie pracować nad własnym rozwojem, zapewniając przygotowanie do życia w społeczeństwie i w rodzinie.

2. Aktywnie uczestniczyć w procesie nauczania i wychowania, sumienne wykonywać powierzone zadania, współdziałać z grupą dla osiągnięcia dobrych wyników w nauce.

3. Pozostawiać okrycie zewnętrzne w szatni oraz nosić obuwie zmienne.

4. Noszenia w czasie uroczystości szkolnych stroju galowego.

5. Posiadania schludnego, czystego stroju.

6. Przestrzegać przepisów prawa, Statutu Szkolnego i zasad kultury osobistej.

7. Przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków w szkole i jej okolicy.

8. Szanować ludzi o odmiennych poglądach oraz troszczyć się o dobre imię Gimnazjum Nr 13.

9. Dbać o mienie Gimnazjum Nr 13 i utrzymywać porządek w szkole.


Poprawiony: sobota, 13 maja 2017 16:11
 
Joomla 1.5 themes, hosting company.

Biuletyn Informacji Publicznej

bip.jpg