Kalendarz roku szkolnego

2017/2018

1) Rozpoczęcie roku szkolnego

4 września 2016; godz. 10:30

2) Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2017 sobota

3) Przerwa świąteczna

23 grudnia 2017 – 1 stycznia 2018

4) Zakończenie I semestru nauki

31 stycznia 2018

5) Ferie zimowe

29 stycznia -9 lutego  2018

6) Święta wielkanocne

29 marca -3 kwietnia  2018

7) Egzamin gimnazjalny

– 18 kwietnia 2018 część humanistyczna:
– 19 kwietnia 2018 część matematyczna:
– 20 kwietnia 2018 część językowa:
    Terminy ustala dyrektor CKE

 8) Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2018

9) Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  •  2-3 listopada 2017
  • 2-4 maja 2018
  • 1 czerwca 2017 (Dzień Dziecka i Sportu)